Extra kosten bij het huurcontract

Bij het ondertekenen van het huurcontract moet u meestal een maand huur vooruit betalen. Maar vaak worden nog meer kosten in rekening gebracht onder verschillende namen zoals borg, contractkosten, etc. Wat zijn redelijke kosten?

Waarborgsom
Het is gebruikelijk dat de verhuurder een borg vraagt om na afloop eventuele kosten te dekken, zoals eventuele schade of gebreken (woning borg) of een huurachterstand (huurborg). Is er geen sprake van huurachterstand of gebreken, dan krijgt u de borg terug bij opzegging van het contract. De hoogte van de waarborgsom is meestal één maandhuur. Alleen als er goede redenen zijn, mag dat hoger zijn. Bijvoorbeeld als het gemeubileerde woonruimte is of als de huur zo laag is dat de kosten voor herstel van gebreken er niet uit betaald kunnen worden. De waarborgsom mag nooit hoger zijn dan drie maandhuren.

Contract- of administratiekosten
Veel verhuurders brengen contract- of administratiekosten in rekening voor de werkzaamheden die zij moeten verrichten om het huurcontract af te sluiten. Dit was toegestaan, echter bij het ingaan van de nieuwe huurwet per 2016 zijn ook deze kosten voor huurder komen te vervallen. De eventueel dan aan u belaste kosten kunt u terug vragen.

Bemiddelingskosten
Dit zijn de kosten die gemaakt worden om een huurder te vinden voor de woning. Dit behoort tot de gewone werkzaamheden van de verhuurder, dus hij mag deze kosten niet in rekening brengen. Ook als een huurder een woning via een bemiddelingsbureau vindt, dan komen de eventuele bemiddelingskosten voor rekening van de verhuurder. De verhuurder is immers opdrachtgever aan het bemiddelingsbureau om potentiële huurders te vinden. Het bemiddelingsbureau regelt vervolgens de bemiddeling voor de verhuurder en mag hier kosten voor in rekening brengen bij de verhuurder.

Veel bemiddelingsbureaus vragen daarnaast ook nog eens bemiddelingskosten aan de huurder bij het afsluiten van een huurcontract. Dit is wettelijk niet toegestaan. Alleen heb je als woningzoekende op dat moment weinig keus. Als je niet akkoord gaat, krijg je de woning meestal gewoon niet. In dat geval is het goed om te weten dat je ook achteraf de kosten kunt aanvechten nadat je betaald en getekend hebt.

Als u in het verleden toch bemiddelingskosten aan een verhuurder of bemiddelaar heeft betaald, dan kunt u die kosten in veel gevallen terugvorderen. De verjaringstermijn is maximaal twintig jaar. In Amsterdam kunt u voor meer informatie terecht bij het Wijksteunpunt Wonen, woont u niet in Amsterdam, dan kunt u contact opnemen met de huurderslijn van De Woonbond of met Het Juridisch Loket.

Sleutelgeld
Wanneer u een bedrag moet betalen om een woning te kunnen huren zonder dat daar een prestatie tegenover staat, is er sprake van sleutelgeld. Dit is niet toegestaan. Het is een zogenaamd ‘onredelijk beding’ in het huurcontract dat in de wet verboden is. Het komt regelmatig voor dat toch sleutelgeld betaald moet worden, vaak onder een andere naam zoals bijvoorbeeld overnamekosten.