Achterstallige betalingen

http://www.alleebelicht.nl/artikelen/91-betalingsproblemen-trek-op-tijd-aan-de-bel.html

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

De huur betaalt u altijd een maand vooruit. Zo betaalt u op
1 juli de huur van juli. De huur dient op de eerste dag van de
betreffende maand op onze rekening te staan. Het betalen
van huur is een ‘brengplicht’. Dat betekent dat u zelf moet
zorgen dat de huur op tijd op onze rekening staat.
Wanneer u iedere maand op tijd betaalt, is er niets aan de
hand. Als u te laat betaalt, begint onze incassoprocedure
waarbij u mogelijk ook met extra kosten te maken krijgt.
U kunt dit voorkomen door op tijd uw huur te betalen.
In deze wegwijzer leest u meer over de incassoprocedure.
Hoe kan ik mijn huur betalen?
U kunt op vier manieren huur betalen.
1. Automatische incasso
De gemakkelijkste manier is met automatische incasso.
U geeft ons dan toestemming om de huur iedere maand
automatisch van uw rekening te incasseren naar onze
rekening.
2. Automatische overschrijving
Een automatische overschrijving via uw bank is ook een
mogelijkheid. Deze overschrijving regelt u zelf met uw bank.
Heeft u de mogelijkheid om te internetbankieren, dan kunt u
het huurbedrag automatisch maandelijks laten overboeken.
3. Zelf de huur overmaken
U kunt ook de huur iedere maand zelf overmaken. Dat
betekent wel dat u iedere maand opnieuw moet opletten
dat u op tijd de overschrijving regelt via internetbankieren of
de acceptgirokaart invult en naar de bank brengt.
U betaalt hier via iDEAL. Geeft u in ieder geval duidelijk aan
voor welk adres en voor welke maand u de huur betaalt.
4. Betalen bij ons op kantoor
U kunt ook de huur op ons kantoor betalen. Dit kan alleen op
afspraak. Wij nemen geen contante betalingen aan.
Wat moet ik doen als ik mijn huur niet op tijd kan betalen?
Denkt u dat u de huur niet op tijd kunt betalen? Stuur ons
dan zo snel mogelijk een e-mail of bel ons in ieder geval binnen vijf dagen na de eerste van de maand. Dan bekijken we
samen met u hoe we dat kunnen oplossen.

Ons advies is: houd contact over de voortgang van uw pogingen om de huur te betalen. Lukt het niet om te betalen,
bel ons dan. Heeft u niet op tijd uw huur betaald en heeft u
daarover ook geen contact met ons opgenomen, dan begint
onze incassoprocedure. Het kan dat u hierdoor met extra
kosten te maken krijgt.
Ontvangt Woongoed geen huur, ondanks tussenkomst van
een deurwaarderskantoor? Dan vragen wij de rechter toestemming om de huurovereenkomst te beëindigen. Daarna
kunnen wij uw woning ontruimen. Dit is een ongewenste
situatie en wij raden u aan er alles aan te doen om dit te
voorkomen.
Dit geldt ook bij contracten van garages/parkeerplaatsen
of bergingen. Wanneer u niet reageert, wordt de vordering
overgedragen aan de deurwaarder. U kunt dan een regeling treffen met de deurwaarder. Wanneer dit niet gebeurt,
vragen wij bij 3 maanden huurachterstand ontbinding van de
huurovereenkomst aan bij de rechter.
Hoe kunnen wij u helpen?
Als u op tijd contact met ons opneemt, helpen wij u graag.
Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. We
kunnen bijvoorbeeld een betalingsregeling afspreken. Deze
regeling kost u geen extra geld. Zorg dat u er op tijd bij
bent, zodat de situatie niet erger wordt. Uiteraard zijn er wel
voorwaarden aan de looptijd van de regeling verbonden. Als
de vordering is overgedragen aan de deurwaarder dan geldt
die als aanspreekpunt voor onze vordering op u en kunt u
niet meer bij ons terecht.
Hoe gaat wij om met privacy?
Wij voldoen aan de richtlijnen voor de privacy. Wij verstrekken geen informatie aan derden tenzij dat voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is.
Waar kan ik terecht voor hulp of meer informatie over
schulden?
Wilt u meer informatie over schuldhulpverlening, dan kunt u
contact opnemen met Orionis. Zij helpen u met het maken
van een overzicht van uw schulden. Ze helpen u ook met
het maken van een betaalafspraak, zodat u uw schulden
kunt afbetalen.