Voor u aan de slag?

De meest voorkomende support bestaat uit de volgende 3 disciplines:

  1. Werving en selectie. Het zoeken  naar de juiste huurders die binnen het besproken profiel passen. Het contracteren, waarborgregelingen, annuleringen etc. etc.
  2. De operationele verhuur.  Hierbij wordt de woning geserviced van  klein tot mogelijk  groot onderhoud. Het zijn van het eerste technisch aanspreekpunt tot het offreren en uit laten voeren van benodigde werkzaamheden.
  3. De financiële  verhuur. Hierbij vindt toezicht plaats op de tijdige betalingen. Worden nacalculaties gemaakt van het GWEA, eindafrekeningen en verrekeningen na de opleveringen. Tevens wordt met u meegedacht over de fiscale en juridisch voorkomende zaken.

Elke afzonderlijke discipline is mogelijke, alsook uw andere specifieke wensen. Alle afspraken worden in een exploitatie-overeenkomst vastgelegd.