Aanpassing van huren (bronnen: cbs en rijksoverheid)

In het contract kan worden aangegeven dat jaarlijks per een bepaalde datum een vastgelegde verhoging plaatsvind, dit is een: huurverhoging op basis van een indexeringsclausule.

Ook kan een verhoging vastgelegd zijn die afhankelijk wordt gemaakt van de CBS consumentenprijs-indexering. Melding van deze komende verhoging dient 2 maanden van te voren plaats te vinden. De reguliere verhoging gaat in per 1 juli. In de volgende link wordt aangegeven welke indexerings methoden mogelijk zijn: aanpassing huren en contracten

Vrije sector (geliberaliseerd) Woningen in de vrije geliberaliseerde sector mogen zich onttrekken aan de regelgeving die van toepassing is op de niet geliberaliseerde sociale woningen, de maximum huurverhoging is hier dus niet verplicht. Ook een verhoging op basis van een hoger inkomen is niet van toepassing, ook niet de minimale meldtermijn van 2 maanden voor een komende verhoging.  De belastingdienst zal voor deze sector geen inkomensdata verstrekken. Zie verder: Huurprijs en verhogingen in de vrije sector.

Sociale woningen (niet geliberaliseerd): Inkomensafhankelijke huurverhoging sociale huurwoningen de verhuurder is niet verplicht deze inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren.

Algemeen: Huurverhoging (info rijksoverheid)